Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli

Miejscowość: Kamienna Wola
Gmina: Odrzywół
Powiat: przysuski
Województwo: mazowieckie
Data powstania: 07.12.2008
Przewodnicząca: Jolanta Maciągowska
Email: kgw.kamiennawola@o2.pl
 

Nasza działalność:)

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli powstało w 2008 roku. Początkowo działało jako stowarzyszenie zwykłe. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskaliśmy 30 listopada 2009 r. Działamy na terenie gminy Odrzywół. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na zachowaniu oraz rozwoju i wykorzystaniu lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury oraz działalność oświatowa zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz szeroko pojęta działalność oświatowa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego. Nasze Koło zrzesza wszystkie chętne Panie z naszej wsi. Siedziba naszego Koła mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kamiennej Woli. Pomieszczenie to zostało nam użyczone przez Wójta Gminy Odrzywół, Dzięki środkom pozyskanym przez Wójta naszej gminy w ramach Programu Integracji Społecznej wyposażyliśmy kuchnie naszego stowarzyszenia w meble, kuchnie gazową, zastawę stołową oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Nasza wieś Kamienna Wola jest niewielką miejscowością w gminie Odrzywół, liczącą ok. 340 mieszkańców. Jej nazwa pochodzi od licznych kamieni, a właściwie głazów, które przyniósł tam lodowiec. Bogactwem naszej miejscowości są rozlegle zielone lasy, a naszą małą społeczność cechują wciąż żywe tradycje kulturowe związane z Regionem Opoczyńskim.

Nasze Koło powstało z inicjatywy kilku pań z naszej miejscowości. Na pierwszym spotkaniu Koła , które odbyło się w grudniu 2008 roku było obecnych 18 kobiet, ich liczba stale wzrasta. W początkach działalności Koła, dzięki środkom pozyskanym przez Wójta Gminy Odrzywół w ramach Programu Inicjatyw Społecznych, Koło zorganizowało dla mieszkańców naszej gminy spotkanie opłatkowe wraz z jasełkami, w których głównymi aktorami byli mieszkańcy naszej miejscowości, Walentynki, Dzień Kobiet oraz w maju tradycyjną ludową.biesiadę. Gdy skończyło się wsparcie finansowe z PIS-u nasze stowarzyszenie musi liczyć na własne pieniądze- kobiety z naszej wsi są jednak bardzo pomysłowe i zaradne i tak łatwo się nie poddają i dzięki składkom członkowskim oraz drobnej pomocy sponsorów dalej działają. Od tego momentu gospodynie mogą się pochwalić pięknym stoiskiem z tradycyjnymi wyrobami ludowymi, wystawionym podczas Dożynek Gminnych w 2009 roku w Cetniu oraz podczas Festiwalu Ludowego, zorganizowanego w tym samym roku przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem” w Odrzywole także zorganizowaniem Mikołajek dla dzieci oraz spotkaniem noworocznym na ludowo