Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

wreszcie sformalizowani

I stało się! Aktywni mieszkańcy naszej małej ale jakże malowniczej miejscowości postanowili na Walnym Zgromadzeniu w dn.16.07.2015r. powołać oficjalnie do życia Stowarzyszenie STROŃSKA CZAR.

Grupa aktywistów działała, co prawda, już od kilku lat

poprzez kultywowanie tradycji, dbanie o estetykę krajobrazu, spotkania integracyjne itp. ale dopiero teraz ma nadzieję na "rozwinięcie skrzydeł" i wprowadznie w życie licznych i ambitnych pomysłów swoich członków.