Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Dzień sw. Mikołaja w Strońsku - nowa tadycja...?

Dzień św. Mikołaja to czas obdarowywania prezentami; podarki dostają nie tylko mali ale i dorośli...

Mikołajem, okazuje się, mogą też być dzieci ...:)

(zapraszamy do objrzenia na naszym profilu filmików z przemarszu "Mikołajów" przez wies)