Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Jak się dawniej darło pierze...

Sołectwo Strońsko wraz ze Stowarzyszeniem Strońska Czar, przy współpracy z GOKiS i UG Zapolice zorganizowało obrzęd "Pirzowek".

Przypomnienie dawnych zwyczajów było też okazją do integracji nie tylko mieszkańców naszej wioski ale i okolicznych wiosek z naszej gminy. Na zaproszenia do wspólnej inscenizacji i zabawy odpowiedziało 7 sołectw.