Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Jadwiga Dziubińska

1874 - 1937

Potencjał wsi tkwi w jej mieszkańcach. Wieś powinna odrodzić się własnymi siłami, bez udziału miejskiej inteligencji, dzięki samodzielności i inicjatywie chłopów, którzy najlepiej znają lokalne potrzeby i uwarunkowania.więcej »

Zofia Solarzowa

1902 – 1988

Pieśń, przyśpiewka, opowieść ludowa, teatr umożliwiały jej wypowiedzenie się pełnym głosem. Praca z grupą, wspólne działania artystyczne i radość tworzenia były kluczem do rozkwitu, do wyzwalania w sobie i ludziach dobrej energii.więcej »

Stefania Sempołowska

1869 - 1944

Była niezwykle aktywną osobą. Brała udział niemal we wszystkich inicjatywach oświatowych, które miały miejsce w Polsce podczas jej życia.więcej »

Irena Kosmowska

1879 - 1942

Za jedną z najwartościowszych rzeczy, których udało się jej dokonać, uważała założoną przez siebie szkołę dla dziewcząt wiejskich w Krasieninie. Nauczycielka S. Bobowska, wspomina: „Krasienin był jej ukochanym dzieckiem, a wychowanki szkoły – jej wychowankami. Z wieloma z nich też później stały kontakt utrzymywała i niejedna z nich u niej, następnie, kąt i przyjazne serce znalazła, gdy ją chęć do nauki do stolicy pogoniła”.więcej »