Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo w Marianowie

Miejscowość: Marianowo
Gmina: Marianowo
Powiat: stargardzki
Województwo: zachodniopomorskie
Data powstania: 1996
Przewodnicząca: Jolanta Zygadło
Adres: ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
Telefon: (91) 561 38 11, (91) 561 72 11
Email: jzygadlo@marianowo.pl
 

Historia

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (TRGM) powstało w 1996 roku. Od początku stawiało sobie bardzo wszechstronne cele, wychodząc z założenia, że najbliższą okolicę, wieś, gminę można rozwijać na cały szereg sposobów, a do pozytywnych zmian niejedna prowadzi droga.

Misją Stowarzyszenia stało się polepszenie warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie poprawienie jakości oświaty i dostępu do edukacji, ochrona środowiska i walorów przyrodniczych gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Działania

zajęcia plastyczne dla dzieciNajbardziej pilną kwestią okazała się dla nich społeczna integracja osób niepełnosprawnych. Problemy tej grupy rzadko są podejmowane przez wiejskie organizacje pozarządowe. Na pierwszy rzut oka może się wręcz wydawać, że niepełnosprawni umysłowo niemal nie istnieją na polskiej wsi, bo na co dzień po prostu ich nie widać. Spędzają czas zamknięci w domach, pozostawieni samym sobie.
Taki stan rzeczy to pokłosie braku oferty edukacyjnej, sytuacji finansowej rodzin, dużych odległości od większych ośrodków medycznych, a trochę również panującej mentalności.

Receptą na izolację i szansą na zmianę sytuacji stało się stworzenie dla niepełnosprawnych codziennego miejsca spotkań.
- W pobliskim Dzwonowie był duży budynek szkoły, nie w pełni wykorzystany, bo we wsi dzieci z roku na rok było coraz mniej. Postanowiliśmy więc zagospodarować tę pustą przestrzeń. W 2003 roku otworzyliśmy tam Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) - mówi Jolanta Zygadło, prezeska TRGM.

Warsztaty to możliwość nauczenia się funkcjonowania w grupie, samodzielnego radzenia sobie poza domem rodzinnym, nawiązania przyjaźni, profesjonalnej rehabilitacji.
Obecnie do placówki uczęszcza 30 niepełnosprawnych umysłowo dorosłych osób z terenu powiatu stargardzkiego.
Pracownia Gospodarstwa DomowegoDo ich dyspozycji jest sześć sprawnie działających pracowni: Gospodarstwa Domowego, Artystyczna, Technik Różnych, Sitodruku, Prac Użytkowych, Krawiecka oraz gabinet rehabilitacyjny i relaksacyjny.
W Pracowni Sitodruku uczestnicy wykonują ozdobne nadruki na odzieży, na zajęciach z zakresu gospodarstwa domowego gotują, nakrywają do stołu, sprzątają, uczą się jak radzić sobie z codziennymi czynnościami. W Pracowni Krawieckiej spędzają czas przy maszynach do szycia, poznają zasady kroju, haftują. Co kryje się pod nieco tajemniczą nazwą Pracowni Technik Różnych? Kto tu zajdzie pozna tajniki bindowania i laminowania.
Jednak najbardziej lubiane miejsce to Pracownia Artystyczna, prawdziwy raj dla tych, którzy lubią rysować, malować, tworzyć. Prace, które tu powstają są później sprzedawane na kiermaszach i festynach. Uczestnicy WTZ „zarabiają" w ten sposób na swoje potrzeby. Pozyskane pieniądze są przeznaczane na ich kieszonkowe, które mogą spożytkować według uznania podczas wycieczek, wyjazdów do kina lub na basen.
- Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowana jest przede wszystkim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz starostwa. Starcza to jedynie na podstawowe, bieżące potrzeby. Zależy nam na robieniu czegoś więcej niż tylko realizacja podstawowego programu. Staramy się więc o fundusze z różnych linii grantowych, bierzemy udział w konkursach, piszemy własne projekty - mówi Jolanta Zygadło.

Klub Malucha - alternatywa dla przedszkola

I tak, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich udało się zrealizować projekt „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Marianowo".
Zorganizowano pikniki integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców oraz wspólną zabawę mikołajkową. Dzieci wzięły udział w terapii grupowej pod okiem doświadczonego psychologa i zajęciach rehabilitacyjnych, a rodzice mieli możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego. Zapotrzebowanie na takie inicjatywy na prowincji jest ogromne.
Jak powiedziało się „A" trzeba powiedzieć „B", jeśli rozbudziło się nadzieję i ciekawość u odbiorców projektu nie pozostaje nic innego jak go kontynuować.
Dlatego narodziła się kolejna inicjatywa „Klub terapeutyczny w Dzwonowie". Bierze w niej udział piętnaścioro niepełnosprawnych dzieci z okolicznych wsi. TRGM przygotowało dla nich całą gamę zajęć rozwojowych od arteterapii po indywidualną terapię prowadzoną przez psychologa, logopedę i rehabilitanta.
Stowarzyszenie stara się oswajać mieszkańców wsi z odmiennością, przybliżać im problemy osób niepełnosprawnych, przełamywać wszechobecne stereotypy. Organizują projekcje filmów pokazujących trudności na jakie napotykają osoby „sprawne inaczej", pikniki integracyjne, olimpiady sportowe dla osób niepełnosprawnych. Ich podopieczni zaczynają dzięki temu wychodzić do świata, funkcjonować w lokalnej społeczności na co dzień.

Towarzystwo swoje działania kieruje właściwie do wszystkich mieszkańców. Stara się odpowiadać na najbardziej palące problemy, ułatwiać i uatrakcyjniać życie na wsi. Chcą żeby ludzie mieli poczucie, że tu warto żyć, utożsamiali się ze swoją „małą ojczyzną" .

redakcja "To i owo Marianowo"Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną wspierają działanie Klubu Malucha. To oddolna alternatywa dla przedszkola, którego nie ma we wsi. A wszystko po to, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci wiejskich w wieku 3 - 5 lat w stosunku do ich rówieśników z miast, zapewnić im lepszy start.
Stowarzyszenie jest wydawcą lokalnej gazetki „To i owo Marianowo", poruszającej tematykę aktywności społecznej i prezentującej ciekawe inicjatywy. Zaczęło się od utworzenia, w ramach programu „Równać Szanse" młodzieżowego Koła Dziennikarskiego. Nastolatkowie z terenu gminy brali udział w warsztatach twórczego pisania, zdobywając wiedzę oraz doskonaląc umiejętności w zakresie dziennikarstwa. Połknęli bakcyla i od tego czasu zbierają materiały, redagują i składają gazetę.

Towarzystwo współorganizuje największą coroczną imprezę plenerową w gminie - „Lato z Sydonią". Nazwa nawiązuje do mieszkającej w Marianowie w XVII wieku Sydonii von Borck, kobiety szlachetnie urodzonej i wszechstronnie wykształconej, która jako osoba niezamężna i ekstrawertyczna łatwo padła łupem swoich nieprzyjaciół. Oskarżona o konszachty z diabłem i uznana za czarownicę została spalona na stosie.
„Lato z Sydonią" to „Zlot Czarownic Rządu, Samorządu i Biznesu", okazja do żywych dyskusji na temat przyszłości gminy, zagospodarowania turystycznego i ekonomii społecznej na terenach wiejskich oraz zaprezentowania już istniejących inicjatyw. To także szeroka promocja walorów gospodarczych i kulturowych.
występy podczas "Lata z Sydonią"Mieszkanki gminy na tę okoliczność przebierają się za czarownice. Odbywają się turnieje piłki nożnej, między innymi Turniej o Złotą Miotłę, czyli czarownice z Marianowa kontra czarownice reszty świata. Imprezie towarzyszy Przegląd Kapel Folklorystycznych oraz występy znanych zespołów muzycznych. Atmosfera przesycona jest zapachem pysznych potraw tradycyjnych, przede wszystkim pierogów, kiszki ziemniaczanej i wiejskiego chleba ze smalcem. Odbywają się liczne konkursy i loteria fantowa.

W 2006 roku w uznaniu za działalność na rzecz lokalnej społeczności Rada Gminy przyznała Towarzystwu honorowy tytuł „Zasłużeni dla gminy Marianowo".
Działania stowarzyszenia powodują, że ich gmina nie jest jedną z tysięcy anonimowych gmin gdzieś w Polsce. Słynie z tego, że tutaj ludzie biorą sprawy w swoje ręce, a prym we wprowadzaniu zmian wiodą tu kobiety.

Tekst: Gosia Kowalska